11. apríla 2024 sa žiaci tercie A a kvarty A v sprievode ich triednych učiteliek Mgr. Martiny Kováčikovej a Mgr. Gabriely Chalupkovej vybrali na dejepisno – literárnu exkurziu.

Prechádzali sme miestami ako Trnava, Modra, ktoré sú neodmysliteľne spojené so Slovenským národným obrodením a formovaním spisovného jazyka. Naše kroky viedli aj na hrad Červený kameň.

Hrad nás všetkých ohúril svojou majestátnosťou, veľkoleposťou. Krásu dotvorilo aj pekné počasie a krásna rozkvitnutá jarná príroda, ktorá bola balzamom na dušu.

Našu prehliadku sme situovali do 18. storočia a mala názov: Ako sa žilo za čias Márie Terézie? Na hrade sme prešli mnohými miestnosťami a tak sme sa dozvedeli ako sa  hrade sa umývalo, chodilo na záchod, kúrilo, spalo, varilo. Mnohé informácie vyvolali u žiakov úsmev na tvári, pretože dnešná moderná doba je úplne iná.

Červený Kameň

Salóny, spálne, jedálne, bol to zážitok. Na záver nás zobrala sprievodkyňa do podzemia, ktoré nás očarilo. Mali sme pocit, že sme v gotickej podzemnej katedrále, vysoké stĺpy, mohutné múry. Aj tu sme sa utvrdili v tom, ako je krásne Slovensko.

Červený Kameň

V Trnave po krátke prehliadke, sme hrali interaktívnu hru na mobiloch, tá nás sprevádzala celým námestím a pri každej pamiatke významný slovenský umelec povedal zaujímavosti.

Samozrejme k dobrej exkurzii patrí jedlo, nákupy, takže u nás to nechýbalo. Všetci sme sa zhodli v názore, že takého štvrtky nie sú zlé a mohli by byť častejšie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na realizácii podieľali, rovnako pani riaditeľke, ktorá nám umožnila túto exkurziu.

Žiaci Tercie A a Kvarty A

 

Červený Kameň

Červený Kameň

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.