Súťaže Čo vieš o hviezdach som sa zúčastnil po tretí krát. V roku 2018 (ešte na ZŠ) som vyhral regionálne kolo, na krajskom som bol tretí a na celoslovenskom dvanásty, ale vyhral som špeciálnu cenu určovania nebeských objektov v planetáriu. V roku 2019 som vyhral regionálne a krajské kolo a na celoštátnom kole som skončil na 2. mieste. Tieto všetky výsledky boli v 1. kategórii (4. – 6. ročník). 7. – 9. ročník je 2. kategória. Minulý rok mohli súťažiť len členovia astronomických krúžkov. Tento rok sa teším z 1. miesta na on-line regionálnom kole a vyhral som aj pomyselnú kvalifikáciu na krajské kolo v tom zmysle, že všetky okresy kraja mali rovnaký test a všetci z kraja boli v jednej výsledkovej listine. Za každý okres postupujú traja súťažiaci.

Náš víťaz Diplom

Keďže regionálne kolo sa konalo cez internet, bola celá súťaž skrátená. Spomedzi tradičných štyroch častí sa vybrali dve: vedomostný test a hviezdna mapa. Časový limit na test bol 20 minút, na hviezdnu mapu 10 minút. Príklady a ústna odpoveď sa neuskutočnili. Plný počet bodov bol vždy 100, takto bol len 55. Vedomostný test obsahoval otázky podobné, ako Astrokvízy (odkaz http://www.astrokysuce.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=523:astronomicke-skolenie-astrokvizy-2021&catid=12&Itemid=104). Tie sa brali ako príprava na súťaž, ja som v 2. kategórii. Hviezdna mapa obsahovala priraďovanie objektov, hviezd a súhvezdí na oblohe k ich názvom, ako Astrokvíz Hviezdna obloha. Otázky vo vedomostnom teste boli primerané, len niektoré boli náročnejšie. Otázky vo hviezdnej mape sa mi zdali jednoduché.

Krajské kolo sa bude konať na prelome apríla a mája. Držte mi palce :)

Pavol Markech
Tercia A

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.