Milí stravníci

Oznamujeme stravníkom, že preplatky stravného za školský rok 2018/2019 budú vrátené stravníkom na účty v bankách 31.07. 2019.

Od 1.09. 2019 MŠ SR zvyšuje finančné pásma na potraviny.
Cena obedov sa zvyšuje o 0,07 Eur

11. – 15. roč. 1,16 Eur
15. – 19. roč. 1,26 Eur

Cena raňajok a desiaty sa zvyšuje o 0,48 Eur:
Raňajky : 0,65 Eur
Desiata : 0,54 Eur
Spolu : 1,19 Eur

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.