Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Autobusové karty je potrebné identifikovať od 21.8.2023 v kancelárii školskej jedálne (ide o nových stravníkov).

Žiadame budúcich prvákov, aby si prišli  identifikovať autobusové karty a vyzdvihnúť šeky spolu s variabilným symbolom  k platbe. Obedy treba čo najskôr zaplatiť, aby ste nemali problémy s obedmi prvé dni mesiaca, a to v čase od 21.8.2023 do 31.8.2023 v kancelárii Školskej jedálne v čase od 08.30 do 12.00 hod.

Obedy a raňajky  sa budú variť pre žiakov od 05.09.2023. Každý stravník, ktorý zašle včas platbu na dole uvedené číslo účtu spolu s prideleným variabilným symbolom, bude mať obedy od 05.09.2023.

Platba za stravné

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
    Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
  2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
  3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na september 2023

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky, desiata

1,55 x 18

27,90 €

obedy

1,70 x 18

30,60 €

spolu

-

58,50 €

Obedy

11 - 15 r.

1,50 x 18

27,00 €

15 – 19 r.

1,70 x 18

30,60 €

Zamestnanci

1,19 x 19

22,61 €

Cudzí

3,75 x 18

67,50 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky, desiata

1,55 x 20

31,00 €

obedy

1,70 x 20

34,00 €

spolu

-

65,00 €

Obedy

11 - 15 r.

1,50 x 20

30,00 €

15 – 19 r.

1,70 x 20

34,00 €

Zamestnanci

1,19 x 20

23,80 €

Cudzí

3,75 x 20

75,00 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

  • obedy do 14.45 hod. deň vopred (pracovný deň),
  • raňajky do 9.00 hod. deň vopred (pracovný deň),

a to

  • v jedálni pri boxe (počítač)
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.czo prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.

 

Na stiahnutie: Prihláška na stravovanie (2023) (DOC, 45 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.