Na základe informácií zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude vyučovanie v 1. polroku pokračovať nasledovne - všetky termíny sú predpokladané a môžu byť zmenené podľa situácie:

 1. V pracovnom týždni od 11. do 15. januára pokračujú všetky ročníky v dištančnom vyučovaní.
 2. V pracovnom týždni od 18. do 22. januára sa môžu začať vyučovať prezenčne posledné ročníky za predpokladu pretestovania zamestnancov školy, žiakov posledných ročníkov a prípadne ich zákonných zástupcov. Naša škola túto možnosť nebude realizovať.
 3. Na dni 22. až 24. januára je naplánované testovanie.
 4. Od 25. januára prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky po testovaní zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov.

Ďalšie úpravy sa týkajú dôležitých udalostí v 2. polroku:

 

 • Testovanie 9 pre žiakov Kvarty A sa presúva na termín 9. - 10. júna 2021 s náhradným termínom 24. - 25. júna.
 • Prijímacie skúšky
  • talentové prijímacie skúšky - prvý termín je 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021),  druhý termín 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).
  • štandardné prijímacie skúšky - prvý termín je 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021),  druhý termín 10. mája (prípadne 11. mája).
 • Maturita
  • externá časť (testy zo SJL, cudzieho jazyka a matematiky) sa ruší bez náhrady,
  • písomná forma internej časti sa uskutoční v čase od 12. apríla (presný termín sa určí do 31. marca 2021),
  • ústna forma prebehne v období od 17. mája - presný termín sa musí ešte určiť.

Infografika zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR

Inforgrafika k návratu žiakov do škôl po vianočných prázdninách

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.