10. marca 2023 udelil dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký ocenenia svätého Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Medzi ocenenými je i naša pani zástupkyňa Mgr. Beáta Chmurová, ktorej bola udelená Malá medaila svätého Gorazda za dlhoročnú aktívnu výchovno-vzdelávaciu, organizátorskú, mentorskú a koordinátorskú prácu.

Srdečne jej blahoželáme!

Beáta ChmurováBeáta Chmurová

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.