Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Neprehliadnite

Oznam pre účastníkov a členov odborných komisií 26. ročníka krajského kola Olympiády v anglickom jazyku

Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina, Vás pozývame na krajské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 10.02.2016 o 9.00 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie ...

Začiatok školského roku 2016/2017

Slávnostný začiatok školského roku 2016/2017 bude dňa 5. septembra 2016 (pondelok) pre všetky formy štúdia, t.j. bilingválne, 4- a 8-ročné štúdium o 10:00 hod. v aule hlavnej budovy školy.

Kritéria prijímacich skúšok v roku 2016 - osemročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z.o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

1)Všetci žiaci konajú prijímacie skúšky.

2) Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

Kritériá prijímacich skúšok v roku 2016 - štvorročné štúdium

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov

 1. bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí ...

Dve percentá z dane

Vážení rodičia,
oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci aj v tomto školskom roku sprístupňuje svoje priestory a vyučovací proces pre záujemcov o 4-ročné gymnaziálne štúdium a 8-ročné gymnaziálne štúdium.

Študenti a pedagogickí zamestnanci školy v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 9. februára  2016 prevedú žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov priestormi školy, predstavia im vyučovanie v odborných, poloodborných, multimediálnych učebniach, v laboratóriách, ...

Maturita 2016 - termíny

 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, ...

Kamenné gule – Kysucký div sveta

Pod týmto názvom Nadácia Orange (v rámci grantového programu Šanca pre váš región) podporila projekt podaný skupinou iniciatívnych ľudí. Autorom projektu je Mgr. Radoslav Kačur, ktorý spolu s PaedDr. Ankou Zeljenkovou a štyridsiatkou študentov nášho gymnázia (Kvarta, III. D) lokalitu v Megoňkách na Milošovej pozná už dôvernejšie. V spolupráci s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Kysuce v utorok, 30. septembra, začali čistiť kamenný lom ...

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

Informatické a programátorské súťaže

V roku 2004 vznikla v Litve nová informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Okrem Litvy sa v školskom roku 2009/2010 konala súťaž v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Česku, na Slovensku a na Ukrajine.

Aktuálne

Erasmus+

13. október 2015

Erasmus+

Grantový program Erasmus+ poskytuje podporu pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom ale i pedagogickým zamestnancom stráviť určité obdobie v zahraničí a následne odovzdať získané poznatky na domácej pôde.

celý článok ...

Platba za stravné na november 2015

13. október 2015

Platba za stravné na november 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Mládežnícky parlament na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

27. september 2015

Mládežnícky parlament na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Mládežnícky parlament mesta Čadca (MPMCA) združuje mladých ľudí z Čadce. Je to nezávislý poradný orgán primátora mesta, ktorý prináša množstvo nápadov, inšpirácii pre mladých ľudí. Mnohí členovia sú bývali žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava v Čadci a svoju školu často navštevujú. Ich cieľom je poskytnúť mladým ľudom priestor, možnosť sa realizovať. Preto sme veľmi radi, že členovia MPMCA k nám zavítali 17. 09.2015, konkrétne Erik Juriš a Milan Gura ml. Na ich prezentácii sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka a piateho ročníka bilingválnej sekcie. O svoje postrehy sa s nami podelila aj predsedníčka Rady žiakov Jazmína Kreanová:

celý článok ...

CYKLOTOUR GYMNÁZIUM ČADCA 2015

26. september 2015

CYKLOTOUR GYMNÁZIUM ČADCA 2015

V rámci Európskeho týždňa mobility zorganizovali v piatok 18. septembra 2015 učitelia telesnej a športovej výchovy Gymnázia J. M. Hurbana pod záštitou riaditeľky školy Mgr. Ingrid Mikovčákovej netradičnú cestu na bicykloch z Čadce do Krásna nad Kysucou, Novej Bystrice a späť. Trasa cyklistov bola profesionálne  zabezpečená zásluhou riaditeľa odboru poriadkovej polície Mgr. Václava Slanináka Políciou OOPZ v Čadci v koordinácii s Políciou OOPZ v Krásne nad Kysucou. Zaregistrovali sme 200 účastníkov, žiakov a pedagógov školy. Športové podujatie mladých podporil aj primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura, primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a PhDr. JUDr. Ján Podmanický, poslanec NR SR a starosta obce Stará Bystrica

celý článok ...

Platba za stravné na október 2015

16. september 2015

Platba za stravné na október 2015

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí odhlasovať inak má z preplatkov prihlásené raňajky, alebo obedy.

celý článok ...

Maturita 2016 - termíny

01. september 2015

Maturita 2016 - termíny
 • 30. september 2015 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.
   
 • 15. október 2015 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
   
 • 31. január 2016 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch povoliť iný termín, ...

celý článok ...

Platba za stravné na september 2015

12. august 2015

Platba za stravné na september 2015

Milí stravníci,
v školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov, autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky, a tieto je potrebné identifikovať v kancelárii Školskej jedálne.

celý článok ...

Jazykovo-vzdelávací pobyt v Anglicku

12. júl 2015

Jazykovo-vzdelávací pobyt v Anglicku

V duchu tohto hesla vzdeláva aj Gymnázium J.M.Hurbana v Čadci rôznymi mimo vyučovacími aktivitami. Jednou z nich je každoročne organizovaný jazykovo- vzdelávací pobyt študentov v Anglicku pod záštitou p. zástupkyne bilingválnej sekcie Mgr. Renáty Marcovej.

celý článok ...

Preplatky za stravné

12. júl 2015

Preplatky za stravné

Milí stravníci,

oznamujeme vám, že preplatky stravného za školský rok 2014/2015 budú vrátené stravníkom na účty v bankách na konci júla 2015.

celý článok ...

Eustory 2014/2015 - Boomerang

02. júl 2015

Eustory 2014/2015 - Boomerang

Súťaž Eustory ,z novodobej histórie pre študentov stredných škôl, vyhlásila svoj X. ročník v októbri 2014. Konalo sa to pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredsedu vlády SR pána Miroslava Lajčáka. Téma znela: Slovenská rozvojová spolupráca v 20. a 21.storočí- od Interhelpo po SlovakAid.  Nie veľa ľudí vie o tom, ako aj náš štát pomáha menej ekonomicky rozvinutým krajinám. Preto sme sa traja študenti III.G- Richard Kotrč, Nikola Lisková a Natália Marčanová rozhodli túto tému spracovať, a tak poskytnúť náš vlastný pohľad na danú problematiku. Pracovali sme pod vedením našej triednej profesorky Mgr. Jany Šmatlavovej. Pre nás, ako študentov bilingválnej sekcie bolo výborné, ...

celý článok ...