My, delegáti z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, sme sa dňa 11. apríla 2019 odhodlali zúčastniť Modelového zasadnutia OSN, s cieľom vyjadriť svoj názor na kľúčové témy týkajúce sa moderného sveta, v ktorom žijeme. Ako už tradične, počas tohto dňa sa nám podarilo vtesnať pätnásť rôznych krajín sveta do jedinej konferenčnej miestnosti, symbolizujúcej spoločný cieľ – nájsť rovnováhu v protichodných názoroch, a vyčleniť pár najvhodnejších, z hľadiska ekonomického, politického, i ľudského.

Čadmun 2019

The future of sustainability. Budúcnosť udržateľnosti, naša i vaša, tá ktorá leží v rukách a pod nohami obyčajných jedincov, tých, čo tvoria samotný základ celej spoločnosti. Environmentálna kríza, a priamy spôsob, akým urobiť z modrej planéty ekologicky zelenú, boli hlavnými bodmi našej diskusie. Do tej sa okrem žiakov našej školy, zapojili i zahraniční hostia z Českého Tešína, študenti gymnázia s poľským a českým jazykom.

Čadmun 2019

Počas príprav bolo povinnosťou každej skupiny zvoliť si krajinu, ktorej ideológiu bude prezentovať a zastávať medzi ďalšími zúčastnenými,  napriek častému rozporu s vlastnými ideami. Nutnosť potýkať sa s myšlienkou globálneho otepľovania ako mýtu, s bizarnými riešeniami dvíhajúcej sa hladiny oceánov vo forme ľadových kociek, či rýb padajúcich z neba, vyčarila na chvíľu úsmevné reakcie, i nechápavé otázky, no ani trochu neubrala na profesionalite, a schopnosti reprezentovať hlas väčšiny, dávno známej pre Spojené štáty americké, Slovenskú republiku, či Island.

Čadmun 2019

Dostať sa na radu v horlivej diskusii medzi najaktívnejšími delegátmi nebolo síce jednoduché, no žiaden hlas neostal nevypočutý, a jediná vlajka krajiny zdvihnutá do vzduchu pýtajúc si slovo nebola bez povšimnutia. Byť obklopený množstvom protiargumentov, faktov, i hypotéz prúdiacich z úst najuvedomelejších mladých ľudí, dokonale preverí jedincovu schopnosť pohybovať sa v témach kľúčových pre existenciu v povedomí každého človeka, i schopnosť diplomaticky vyjadriť názor pred spoločnosťou rovesníkov.

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it is the only thing that ever has.”

Čadmun 2019

Nabití skúsenosťami z nedávnej návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu, sme teda húževnato priložili ruku k dielu, a už po niekoľký krát sa stali súčasťou desiateho ročníka ČadMUNu, pod vedením pani Mgr. Zuzany Gavlasovej, ktorej patrí veľká vďaka nás všetkých, za jej usilovnosť i ochotu pomáhať nám rásť a rozvíjať svoje intelektuálne schopnosti.

Čadmun 2019

Je dobré vidieť, že i v dnešnej dobe preplnenej množstvom informácií, vyrastá nejeden mladý človek, ktorý si je vedomý svetovej problematiky, a bez najmenších prekážok zvláda ponúkať rozličné riešenia pre krajinu jeho pôvodu, i ktorúkoľvek inú. Nemôžeme si predsa dovoliť len tak postávať, a nič pre svet nerobiť.

A preto z mojej strany poslednýkrát:

"Thank You for the floor".

Sabína Gulčíková V.G

Čadmun 2019

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.