Komunikácia – cesta  k porozumeniu a úspechu

Skúste nahlas prečítať: „Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou.“, „Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu?“, „Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.“ Prestal Vás jazyk poslúchať? Nebojte sa, nie ste sami. Aj týmito jazykolamami a inými aktivitami „potrápil“ našich učiteľov dnes tím školiteľov projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu na prvom spoločnom stretnutí.

Naša škola bola vybraná spomedzi 28 škôl z celého Slovenska medzi 9 škôl, na ktorých sa bude počas celého školského roka 2018/2019 overovať pilotný projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu, ktorý vznikol v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a autorom myšlienky vzniku tohto projektu Mgr. Karolom Farkašovským, PhD., poslancom NR SR.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Podujatie bolo zorganizované k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018 na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Vznik ČSR malo výrazný politický, hospodársky, kultúrny, umelecký význam, samozrejme aj v oblasti školstva a rozvoja vzdelanosti. Vytvorili sa podmienky na kvalitnejší a priaznivejší kultúrny rozvoj a poznávanie národných tradícií. Uvedomovali sme si náročnosť témy, a preto sme sa ju snažili žiakom sprostredkovať netradičnou, hravou formou, ale dôraz sme kládli na samostatné a vzájomné  vzdelávanie žiakov.

Duke of Edinburgh's Award

S hrdosťou oznamujeme, že 8 našich žiakov získalo Bronzovú cenu vojvodu z Edinburgu.  Slávnostný ceremoniál sa konal dňa 9. októbra 2018 v historických priestoroch Starej tržnice v Bratislave,  za účastí veľvyslanca Veľkej Británie Andrew Gartha.  Našim oceneným cenu odovzdával Šimon Šicko, výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je rozvojový program pre mladých vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý im dáva šancu rozvíjať svoje schopnosti a nadanie. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele v oblasti šport, talent a dobrovoľníctvo, ktoré sú výzvou pre ich osobný rozvoj. Poslednou súčasťou programu je dobrodružná expedícia, ktorá na druhej strane podnecuje účastníkov ku kooperácii a schopnosti pristúpiť ku kompromisom.

Meet and Code 2018

Iniciatíva Meet and Code chce deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov predstaviť nové technológie, kódovanie či robotiku. Podujatia, ktoré podporuje majú sya cieľ ukázali, že informatika a kódovanie môžu byť plné zábavy.

Iniciatíva Meet and Code finančne podporuje rôznorodé podujatia realizované v oblasti vedy a techniky počas Európskeho týždňa programovania, grantom vo výške 400 € na jedno podujatie.

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je národný projekt, ktorého sa môžu zúčastniť základné, stredné i vysoké školy na celom Slovensku. Naše gymnázium nebolo výnimkou a rovnako ako ďalšie desiatky škôl sa zúčastnilo.

Triedy sa mohli dobrovoľne zapojiť a my sme v piatok (2.3.) prekonali prvú časť. Bolo to vcelku zábavné a rozhodne to bola netypická hodina matematiky.

Prvá časť bola zameraná na pulz a dýchanie, takže sme načreli hlboko do svojej pamäte a vyhrabali učivo zo siedmeho ročníka o dýchaní a tepe človeka. Prvou úlohou bolo skúsiť uhádnuť koľkokrát sa nadýchneme za hodinu, mesiac a rok. Čísla, ktoré sme tipovali, sa pohybovali v škále od stoviek tisícov až po miliardy.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.