Živá knižnica

Pri slovách „Živá knižnica“ sa mi automaticky vybavia pohyblivé police s miliardami magických kníh z Harryho Pottera, maximálne tak tie skutočne až priveľmi živé obrázky mihajúce sa v novinách z rovnomenného prostredia. Lenže... čo by mala taká živá knižnica, prosím pekne, robiť v reálnom svete? A teda treba dodať, že sa mi v hlave objavovalo niekoľko otáznikov, ako teda taká živá knižnica vyzerá, keď vraj existuje. A to ona je vážne medzi nami, len trošku v inej podobe, než by ste čakali.

Živá knižnica sa totiž v princípe skladá zo „Živých kníh“ (som to ale ja Sherlock, čo?), ktorými sú skutoční ľudia, často žijúci medzi nami a ktorí so sebou nesú svoj vlastný, často prekvapivý a neuveriteľný príbeh. Väčšinou si nedokážeme po prečítaní knihy priamo prediskutovať jej obsah s autorom a zistiť bližšie, prečo takým či onakým spôsobom prezentoval svoj názor alebo aká bola presne jeho hlavná myšlienka. Naopak, v prípade Živých kníh si môžete dielo ľudského osudu a života nielen priamo „prečítať“ rovno z úst človeka ako audioknihu, ale aj dozvedieť sa viac, pýtať sa otázky a takto si utvoriť presnejší obraz o „knihe a jej autoroch“.

Čo vlastne znamená to ECDL? ECDL - European Computer Driving Licence, teda Európsky vodičský preukaz na počítače, je medzinárodne uznávaný doklad (a príslušná štandardizovaná metóda) na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, ale aj vo svete používa ako štandard základnej počítačovej vzdelanosti. Garantom kvality je ECDL Foundation, Ltd v Dubline.

V praxi to znamená, že záujemca o certifikát po absolvovaní kurzu a úspešnom ukončení skúšok získava doživotne certifikát, ktorý o ňom vypovedá, že dosahuje požadovanú úroveň vedomostí a zručností pri práci s počítačom. Vďaka tomu, že je tento certifikát medzinárodný a normovaný predstavuje veľké zvýhodnenie na trhu práce ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Škola bez nenávisti

Vo štvrtok 24.10.2019 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana uskutočnilo podujatie s názvom „Poznáme sa?“, ktoré bolo súčasťou projektu „Škola bez nenávisti“.

Desaťčlenný tím v zložení troch pedagógov: Mgr. Beáty Chmurovej, Mgr. Gabriely Chalupkovej, Mgr. Michaly Patykovej, a siedmich žiakov: Jána Čupku, Lei Frankovej, Márie Golisovej, Kristíny Halvoníkovej, Lenky Ligockej, Nikoly Murgašovej a Melánie Pončkovej, vytvoril zábavno – súťažné aktivity za účelom zlepšenia atmosféry a vzťahov medzi žiakmi.

Pre veľkosť a rozdelenie našej školy na tri sekcie žiaci často krát prichádzajú o možnosť spoznať sa a nadviazať bližší vzťah. V rámci projektu „Škola bez nenávisti“, ktorého súčasťou je naša škola od septembra 2019, sme sa rozhodli prelomiť ľady medzi žiakmi. Preto sme do štvrtkového podujatia prizvali práve jednu triedu druhého ročníka z každej sekcie: Sextu A, II. D a II. G. Nikto teda nebol vynechaný.

IT Akadémia

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa snaží pružne reagovať na potreby dnešných žiakov a aj spoločnosti. Práve zapojením sa do projektu IT Akadémia – vzdelávanie  pre 21. storočie tento svoj postoj veľmi dobre prezentuje.

Čo je vlastne IT Akadémia? „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je národný projekt, ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Škola bez nenávisti

Počas prvého októbrového víkendu sa trojica študentov z nášho gymnázia: Ján Čupka, Lea Franková a Melánia Pončková v sprievode pani výchovnej poradkyne Mgr. Beáty Chmurovej zúčastnila na vzdelávaní „Projekt je zmena“ v Terchovej.

Vzdelávanie je súčasťou programu „Škola bez nenávisti“, ktorý s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravuje a realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Zámerom programu je predísť šikanovaniu, kyberšikanovaniu, nenávistným prejavom a zlepšiť vzťahy žiakov na základných alebo stredných školách. V programe je zapojených 7 škôl zo Žilinského kraja a naše gymnázium je jednou z nich.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.