Záložka do knihy spája školy je zaujímavý projekt, do ktorého sa každoročne aktívne zapájame. Na hodinách umenia a kultúry sa žiaci prvého, druhého ročníka a kvarty snažili vytvoriť kreatívne dielka, ktoré ponúkali portréty kysuckých autorov, umelcov, ich tvorbu, prípadne citáty z literárnych diel. Navštívili sme aj Kysuckú knižnicu a inšpirovali sme sa mapou výrazných literárnych osobnosti Kysúc.

 

Našou partnerskou školou bolo Gymnázium v Nitre. Slovenská pedagogická knižnica nám udelila diplom za účasť v 6. ročníku celoslovenského projektu pod názvom Literárne osobnosti môjho regiónu.

V školskom roku 2017/18, keď si Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana  v Čadci pripomína 25. výročie otvorenia 8-ročného gymnaziálneho  štúdia a zároveň 15. výročie otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie realizovanej podľa Projektu Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci,sa  škola zapojila do výnimočného projektu IT akadémia.  Stala sa tak  partnerom projektu realizovaného pod záštitou CVTI SR  a  UPJŠ v Košiciach. Takmer 70-ročná história školy ukazuje, že byť inovátorom vo vzdelávaní  je jej  vlastné a má na škole tradíciu. Zrkadlom a plodom týchto snáh sú stovky, ba až tisícky úspešných absolventov na Slovensku i v zahraničí.

Škola priateľská k deťom

Vážení rodičia, milí žiaci dovoľte nám, aby sme Vás informovali o tom, že sa naša škola zapojila do projektu: „Škola priateľská k deťom 2017/2018“.

Aj týmto projektom chceme poukázať na to, že na škole vytvárame také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou, kde sú práva dieťaťa v centre záujmu, kde sa nielen učí o právach dieťaťa, ale sa nimi aj žije, a kde sa nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Duke of Wellington Award

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.

Toto sú úvodné a v plnej miere vystihujúce slová, s ktorými sa stretnete na internetovej stránke DofE. Tento školský rok je prvým, pilotným rokom, kedy sa aj na našej škole rozbieha tento program. V rámci regiónu sme prvá  a zatiaľ jediná škola, ktorá poskytuje možnosť žiakom zapojiť sa do tohto programu. Túto možnosť majú žiaci 4–ročného, 8–ročného i bilingválneho štúdia.

Drahí čitatelia,

vitajte pri našom špeciálnom čísle tohto osudom "bitého" a tažko "skúšaného" časopisu. Raz za čas, ba aj stále, povedala by som, si zaslúži každý z nás chvíľku, kedy by sa mal cítiť špeciálne. Prosto tak, že by nemal pochybovať o tom, že je unikát. Prežiť ten pocit, usmať sa a povedať si áno, mám sa rád.

Keďže táto "špecialitka" môže byť pre každého niečo iné (od pridania si ešte jedného cukru do kávy až po ľahnutie si do mäkkej postele, či oblečenie starého trička pre šťastie), naším špeciálom sa stalo číslo tak trošku o nás - redaktoroch. ...

Viac sa dozviete, ak si prečítate aktuálne číslo nášho časopisu GONg v PDF (4,3 MB).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.