Čadmun 2019

My, delegáti z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, sme sa dňa 11. apríla 2019 odhodlali zúčastniť Modelového zasadnutia OSN, s cieľom vyjadriť svoj názor na kľúčové témy týkajúce sa moderného sveta, v ktorom žijeme. Ako už tradične, počas tohto dňa sa nám podarilo vtesnať pätnásť rôznych krajín sveta do jedinej konferenčnej miestnosti, symbolizujúcej spoločný cieľ – nájsť rovnováhu v protichodných názoroch, a vyčleniť pár najvhodnejších, z hľadiska ekonomického, politického, i ľudského.

Vzdelávací projekt Fenomény sveta, priniesol do škôl zážitok, objavovanie i dobrodružstvo.

Do projektu sa zapojili aj žiaci Tercie A osemročného Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Svoju cestu za poznaním odštartovali prostredníctvom jedného z ponúkaných fenoménov, (vzdelávacích materiálov: voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia), pričom sa ich bežné vyučovanie zmenilo na dobrodružnú expedíciu. Deti motivujú pri práci hlavné kľúčové komponenty projektu: tímová práca, kritické myslenie, rozvoj kompetencií a inovatívne vyučovacie metódy.

Komunikácia – cesta  k porozumeniu a úspechu

Skúste nahlas prečítať: „Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatami Pštrosou ulicou.“, „Naolejuje Júlia Júliu, alebo nenaolejuje Júlia Júliu?“, „Popukané pukance popukali na plne popukanej panvici plnej popukaných pukancov.“ Prestal Vás jazyk poslúchať? Nebojte sa, nie ste sami. Aj týmito jazykolamami a inými aktivitami „potrápil“ našich učiteľov dnes tím školiteľov projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu na prvom spoločnom stretnutí.

Naša škola bola vybraná spomedzi 28 škôl z celého Slovenska medzi 9 škôl, na ktorých sa bude počas celého školského roka 2018/2019 overovať pilotný projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu, ktorý vznikol v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a autorom myšlienky vzniku tohto projektu Mgr. Karolom Farkašovským, PhD., poslancom NR SR.

Dňa 14.12.2018 Kancelária Európskeho parlamentu vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2019. Slávnostného podujatia pre študentov a pedagógov stredných škôl v Bratislave sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu: Monika Beňová (S&D) a  Ivan Štefanec (EPP).

Do súťaže sa tento rok zapojilo 25 stredných škôl z celého Slovenska. Sedem víťazných škôl sa zúčastní pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu na budúci rok. Naši študenti a 2 pedagógovia zasadnú do lavíc Európskeho parlamentu dňa 29.03.2019.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie

Podujatie bolo zorganizované k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018 na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

Vznik ČSR malo výrazný politický, hospodársky, kultúrny, umelecký význam, samozrejme aj v oblasti školstva a rozvoja vzdelanosti. Vytvorili sa podmienky na kvalitnejší a priaznivejší kultúrny rozvoj a poznávanie národných tradícií. Uvedomovali sme si náročnosť témy, a preto sme sa ju snažili žiakom sprostredkovať netradičnou, hravou formou, ale dôraz sme kládli na samostatné a vzájomné  vzdelávanie žiakov.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.