IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je národný projekt, ktorého sa môžu zúčastniť základné, stredné i vysoké školy na celom Slovensku. Naše gymnázium nebolo výnimkou a rovnako ako ďalšie desiatky škôl sa zúčastnilo.

Triedy sa mohli dobrovoľne zapojiť a my sme v piatok (2.3.) prekonali prvú časť. Bolo to vcelku zábavné a rozhodne to bola netypická hodina matematiky.

Prvá časť bola zameraná na pulz a dýchanie, takže sme načreli hlboko do svojej pamäte a vyhrabali učivo zo siedmeho ročníka o dýchaní a tepe človeka. Prvou úlohou bolo skúsiť uhádnuť koľkokrát sa nadýchneme za hodinu, mesiac a rok. Čísla, ktoré sme tipovali, sa pohybovali v škále od stoviek tisícov až po miliardy.

Záložka do knihy spája školy je zaujímavý projekt, do ktorého sa každoročne aktívne zapájame. Na hodinách umenia a kultúry sa žiaci prvého, druhého ročníka a kvarty snažili vytvoriť kreatívne dielka, ktoré ponúkali portréty kysuckých autorov, umelcov, ich tvorbu, prípadne citáty z literárnych diel. Navštívili sme aj Kysuckú knižnicu a inšpirovali sme sa mapou výrazných literárnych osobnosti Kysúc.

 

Našou partnerskou školou bolo Gymnázium v Nitre. Slovenská pedagogická knižnica nám udelila diplom za účasť v 6. ročníku celoslovenského projektu pod názvom Literárne osobnosti môjho regiónu.

Duke of Wellington Award

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.

Toto sú úvodné a v plnej miere vystihujúce slová, s ktorými sa stretnete na internetovej stránke DofE. Tento školský rok je prvým, pilotným rokom, kedy sa aj na našej škole rozbieha tento program. V rámci regiónu sme prvá  a zatiaľ jediná škola, ktorá poskytuje možnosť žiakom zapojiť sa do tohto programu. Túto možnosť majú žiaci 4–ročného, 8–ročného i bilingválneho štúdia.

V školskom roku 2017/18, keď si Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana  v Čadci pripomína 25. výročie otvorenia 8-ročného gymnaziálneho  štúdia a zároveň 15. výročie otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie realizovanej podľa Projektu Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci,sa  škola zapojila do výnimočného projektu IT akadémia.  Stala sa tak  partnerom projektu realizovaného pod záštitou CVTI SR  a  UPJŠ v Košiciach. Takmer 70-ročná história školy ukazuje, že byť inovátorom vo vzdelávaní  je jej  vlastné a má na škole tradíciu. Zrkadlom a plodom týchto snáh sú stovky, ba až tisícky úspešných absolventov na Slovensku i v zahraničí.

Škola priateľská k deťom

Vážení rodičia, milí žiaci dovoľte nám, aby sme Vás informovali o tom, že sa naša škola zapojila do projektu: „Škola priateľská k deťom 2017/2018“.

Aj týmto projektom chceme poukázať na to, že na škole vytvárame také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou, kde sú práva dieťaťa v centre záujmu, kde sa nielen učí o právach dieťaťa, ale sa nimi aj žije, a kde sa nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.