Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana získalo v rámci Národného projektu NP edIT 1 digitálne vybavenie pre učiteľov a žiakov našej školy. Hlavným zámerom projektu je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov. Predstavuje kompenzačný krok reagujúci na pandémiu COVID-19, ktorý berie do úvahy ďalšie možné prerušenie vyučovania v školách. Je to však najmä krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to hlavne podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Celý projekt je realizovaný z  finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

EU Youth Parliament - Stefan Henri Stevik

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci celej Európy. EYP podporuje nezávislé myslenie a spoločensko-politickú iniciatívu mladých ľudí a uľahčuje učenie zásadných sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku sa mnoho desiatok tisíc mladých ľudí zúčastnilo na národných, regionálnych a medzinárodných stretnutiach. Tvorilo priateľstvá a vytváralo medzinárodné kontakty v rámci, ale aj mimo hraníc Európskej únie. Dnes je EYP jednou z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, medzi kultúrne stretnutia, politické a vzdelávacie aktivity a výmeny názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Záložky

Nový školský rok 2020/2021 priniesol nové výzvy, ktorých sme sa s chuťou zhostili. Oddýchnutí, opálení, oduševnení sme sa pustili do projektu: „Záložka do knihy spája slovenské školy.“

Do tohto projektu sa zapájame už dlhé roky a práca na ňom prináša nové priateľstvá, skúseností, vedomosti.   

Hlavným motivátorom a oduševnenou osobou pre tento projekt je RNDr. Rozália Cenigová - ústredná metodička pre školské knižnice. Tá bola nadšená záložkami žiakov, ktorým sa poďakovala prostredníctvom mailu. Naše záložky boli posunuté do celoslovenského výberu, čo nás teší.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka je: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

V priebehu marca - mesiaca knihy - žiaci našej školy vypĺňali anketu s jednoduchými otázkami ohľadom ich aktívneho, poprípade neaktívneho čítania počas lockdownu. Ich odpovede následne spracovali žiačky Kvinty A.

Ankety sa zúčastnilo celkom 77 žiakov, z ktorých 47 žiakov chodí do 1.-2. ročníka a zvyšných 30 chodí do 3.-4. ročníka. Z celého počtu žiakov aktívne číta alebo počas lockdownu začalo viac čítať 71,5% žiakov a zvyšných 28,5 %  žiakov nečíta vo svojom voľnom čase vôbec.

 V 1.-2. ročníku čítalo počas lockdownu  65,95%  žiakov a nečítalo 34,05% žiakov. Z toho 83% číta rado a 17% čítanie neobľubuje. Najobľúbenejšia v týchto ročníkoch bola romantická, detektívna a dobrodružná literatúra.

Ponožková výzva 2020

Sme svedkami toho, že dnešná doba je preplnená výzvami. Mnohé výzvy nás nechajú chladnými, iné nás nútia zamyslieť sa. O zamyslení je aj ponožková výzva, do ktorej sa zapojili žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Mnohí vieme, že 21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento dátum však nebol stanovený náhodou. Je symbolom zhluku troch chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú toto ochorenie.

Nechceli sme, aby sa na túto výzvu zabudlo a to sa nám podarilo. Žiaci sa odfotili a poslali rôzne ponožkové fotografie. Viaceré fotky mali silné posolstvo. Tešiť sa môžu i učitelia, pretože zo skupinovej fotky triedy II. E je jasné, že sa učia poctivo a oduševnene. A pri množstve vedomostí, myslia aj na iných.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.