Tradične na celom Slovensku sa 28. marec oslavuje ako medzinárodný deň učiteľov. Mnohí si v tento deň spomenuli na svojich učiteľov, ktorí ich viedli cestou poznania. Aj keď úloha učiteľov nie je vždy docenená, nezabúdajme, že bez nich by asi žiadna iná profesia nemohla byť.

Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si na učiteľov spomenuli nielen slovne, kvetom, ale aj prakticky, keď sa rozhodli, že na 45 minút si vyskúšajú prácu učiteľov. Pred tabuľu sa postavili mladé pani učiteľky a učitelia bez vrások, plní energie, optimizmu a viery v zmenu celého sveta. Pripravili si kreatívne hodiny, kde vysvetľovali nové učivo, písali žiakom poznámky. Hrali rôzne hry, ktoré boli skvelým oživeným hodiny. Museli zvládnuť aj jemné vyrušovanie, zvedavé otázky. Na konci hodiny si vydýchli, že to zvládli a vzdali hold učiteľom.

Deň učiteľov

Mimoriadne kreatívnym darčekom boli obdarovaní učitelia, ktorí učia v triede kvinta A. Vďaka vyučujúcej slovenského jazyka Mgr. Márii  Hnidkovej prišli na originálny darček pre učiteľov. Ako povedala  Ann Liberman:

„Skvelí učitelia sa vedia vcítiť do detí, rešpektovať ich, a veria, že každé jedno má niečo jedinečné, na čom sa dá stavať“.

Na každého jedného zložili nádhernú báseň. V triede sa miešali rôzne emócie, ako radosť, úsmev, dojatie, slzy, vďačnosť, obdiv. V dnešnej dobe, kedy hovoríme, že mladí ľudia nemajú morálne zásady, nevedia doceniť snahu. Musíme nesúhlasiť, že sú tu mnohé výnimky, vďaka ktorým učitelia zdolávajú prekážky a majú chuť učiť ďalej. Ďakujeme.

Deň učiteľov

Prácu učiteľov ocenila aj pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá je tiež dlhoročnou učiteľkou oddanou svojej práci.

Okrem dňa učiteľov na škole v tento deň prebiehala aj knižná burza, ktorá bola symbolicky spojená s vedomosťami a novými poznatkami.

A na záver jedno malé povzbudenie od neznámeho autora:

„Nie všetci superhrdinovia nosia plášť a kapucňu. Niektorí majú učiteľský diplom.“

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.