Predvianočný čas patrí k tým magickým v roku.  Aj žiaci na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci majú radi toto obdobie. Na škole sa konajú rôzne akcie, ktoré im spríjemnia pobyt v škole a vytvoria nezabudnuteľné zážitky.

K tomu prispela aj mikulášska nádielka. Žiaci si obliekli šaty anjelov, čertov, elfov, Mikuláša a školou bolo počuť smiech, spev a radosť.

Tento rok Mikuláša robila III.D trieda, ktorá si pripravila pekný program. Všetci sme obdivovali ich krásny spev, hru na heligónku, kultivovaný prejav. Potešili dospelých, ale aj deti. Najmä prímanov, ktorí za spev, prednes dostali sladký balíček. Tešili sa aj tomu, že ich anjeli či čerti pomaľovali po tvári. Tento sviatočný make up si nechceli dať počas vyučovania z tváre preč.

Na bilingválnej sekcii sa o zábavu starala III. G trieda, ktorá na čele s triednou profesorkou Mgr. Zuzanou Martinčekovou vytvorila krásny program, ktorý mal výbornú energiu. Kostýmy, ktoré si žiaci priniesli boli nápadité, štýlové.

Okrem Mikuláša, čarovných anjelov, či divokých čertov bolo školou cítiť vôňu punču, koláčov, medovníkov. Žiaci Septimy A a IV. G triedy si pripravili mikulášsky bufet a ponúkali skvelé dobroty, ktoré prispeli k vytvoreniu jedinečnej atmosféry.

Vianočný čas nám pripomínajú aj stromčeky, ktoré sú v aule školy a bilingválnej sekcie. Ich zdobenia sa ujali žiaci sexty A a IV. G, nakoľko tieto triedy zareagovali na výzvu zdobiť vianočný stromček.

Chcem sa poďakovať všetkým triednym, ktorí žiakom pomáhali pri príprave, sprevádzaní po škole alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá celú akciu podporovala.

Spoločne sme vytvorili príjemnú atmosféru a cítili silu spolupatričnosti, žičlivosti a pokoja.

Vianočné obdobie ešte nekončí, preto je potrebné aby sme si tento čas naďalej užívali.

 

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.