November je mesiacom, kde sa dáva priestor oslave študentstva, mladosti, radosti, hravosti, talentu...Samozrejme aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sme si tento sviatok pripomenuli a to 16.11.2023.

V tento deň boli pre všetkých žiakov školy pripravené sprievodné aktivity, ktoré podčiarkli sviatočnú atmosféru tohto dňa. Snažili sme sa vyzdvihnúť najmä našich prvákov, ktorí sú nováčikmi na škole. Pre nich sme si pripravili imatrikulácie.

Prvé hodiny strávili prváci s triednymi učiteľmi, kde tvorili charakteristiky svojich tried a erb, či špeciálny znak. Následne ich v aule školy privítala pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá sa žiakom prihovorila. Zaželala im, aby všetky dni na našej škole boli príjemné a darilo sa im. Každá trieda sa potom predstavila, dostala gymnaziálne tričko a na pamiatku sa odfotili s pani riaditeľkou. Bolo to úžasne rozmanité, nápadité, originálne predstavovanie.

V erboch sme našli množstvo symboliky, krásnych prirovnaní, napr. „sme ako ho planéty a vieme, že ešte spoločne musíme prebádať mnoho vecí.“ Prváci sa predstavili aj básničkou:

Starým školám zbohom dali, novou cestou sa vybrali. Všetko bolo okay at start, until we had to learn it by heart. Do pivnice vchádzame, triedneho tam hľadáme. With classmates. hand in hand, we hope these friendships never end. Poznáme sa síce krátko, ale teraz pokračuje Vladko: Každý sme iný a to nás spája, žiarime ako vianočné svetielka, jednoducho svietime v tme.“ Lovely I.F

Žiaci 1. C, D, E, F, G v aule školy vyčarili úžasnú atmosféru a ukázali, že sú skvelí tím a budeme ešte o nich počuť. Po úvode sa rozdelili do skupín, kde ich čakali starší žiaci, ktorí im ukázali správny smer a vydali sa plniť aktivity.

Stoličkový tanec, balónová šou, život na prekážkovej dráhe, módna prehliadka, lego, kvíz či escape room to je malá ukážka, čo si pre prvákov pripravila trieda III.C pod vedením Mgr. Márie Hnidkovej. Pri sprevádzaní im pomáhali žiaci Septimy A. Počas plnenia úloh panovala skvelá nálada, radosť, smiech.

Podobne aj na bilingválnej sekcii žiaci III.F pod vedením triednej učiteľky Mgr. Stanislavy Kollárikovej pripravili pre I.F a I.G skvelú party. Pri sprevádzaní pomáhali žiaci III. G triedy. Uznajte sami, že aktivity, ktoré pripravili by navodili dobrú náladu každému.

Bez dôkazu sa ani nepohneš, miesto činu, policajný výsluch, učitelia, kasíno, pitva. Všetci sa skvele zabavili a s rešpektom vzhliadali k starším žiakom, ktorí si pre nich pripravili skvelý program.

Okrem imatrikulácii žiaci absolvovali aj prednášky z CPP v Čadci na tému Efektívne učenie sa s Mgr. Zdenkou Budošovou. Boli to aj prednášky pre prímu až kvartu na tému šikany a kyberšikany s Mgr. Katarínou Kvašňovskou z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, v sprievode PhDr. Anny Bednárovej, ktorá má na starosti Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím v Čadci.

Rôznorodosť aktivít, tímová spolupráca, úsmev, radosť, to je to, čím žila škola 16.11.2023. Pevne veríme, že tieto aktivity ostanú v pamäti žiakov, ale aj učiteľov, pretože to dobré je potrebné budovať a podporovať.

Chcem sa poďakovať všetkým učiteľom, žiakom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že sme prežili nezabudnuteľné chvíle, na ktoré budeme spomínať.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.