Sviatok svätého Valentína sa pre mnohých spája so srdiečkami, množstvom lásky a zamilovanými pármi držiacich sa za ruky... No na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci okrem párov opäť zavítala ruka v ruke aj vôňa sladkých koláčov a radosť natešených študentov.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Za tie roky sme pomohli mnohým rodinám a študentom našej školy, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácií. A tak sme v piatok 9. februára privítali 15. ročník Valentínskeho predaja koláčov s otvorenou náručou. Už vo štvrtok 8. februára študenti začínali s prípravou ich stánkov, aby prilákali čo najviac zákazníkov. Posledné úpravy pokračovali v piatok ráno počas prvej vyučovacej hodiny. S prenikavým zvukom zvončeka sa do auly hlavnej budovy nahrnuli húfy nadšencov, predierajúc sa pomedzi stánky, snažiac sa uchytiť tie najlepšie kúsky lahodných dobrôt.

Do pečenia a predaja sa zapojilo 22 tried, viac ako 200 študentov, koláče kupovala celá škola. Ku spokojnosti nechýbala aj tombola. Študenti mohli vyhrať skvelé ceny, na ktoré prispela Mgr. Danka Kocifajová, za čo jej patrí veľká vďaka.

Valentín 2024

Otváracie hodiny našej školskej cukrárne sa blížili ku koncu a poslednou fázou bola kontrola tržieb. Vyzbieraná suma sa vyšplhala na neuveriteľných 2955 € - najviac v histórii tohto projektu. Najúspešnejšie boli triedy: Kvarta A – 409 €, 3.G – 233 €, 2.E – 226 €. Ešte v piatok sme boli zaniesť zvyšné koláče do Centra sociálnych služieb Horelica, Domu Charity sv. Gianny a Viacúčelového zariadenia pre seniorov v Čadci v meste. Pevne veríme, že vyzbierané peniaze pomôžu tým, ktorí sa nevinne dostali do ťažkej životnej situácie.

Valentín 2024

Valentín 2024

Veľké ďakujem patrí všetkým študentom a rodičom, ktorí piekli. Samozrejme, vďaka patrí triednym učiteľom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do spoluorganizovania tejto akcie. V neposlednom rade obrovská vďaka patrí najmä Mgr. Anne Krellovej, ktorá mala nad týmto podujatím záštitu a aktívne žiakov na projekt pripravovala, otvárala im srdcia a oči pre potreby druhých, a pani riaditeľke Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá prevzala patronát nad touto akciou.

Valentín 2024

Pamätajme, že ktokoľvek sa môže ocitnúť v núdzi, vy, vaši priatelia, blízki... Nechávajme svoje oči otvorené, pretože práve oči sú zrkadlami do duše.

 

Laura Marcineková, II.F

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.