Ochrana prírody, starostlivosť o životné prostredie, ekológia... Tieto pojmy nie sú cudzie ani žiakom Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Počas celého školského roka sa zapájajú do malých environmentálnych projektov, snažia sa v triedach separovať, šetriť energiou.

Tradične, v mesiaci apríl je venovaná väčšia pozornosť našej planéte. Robia sa rôzne aktivity, čistí sa okolie a podobne.

Aj na našej škole žiaci sexty A zrealizovali aktivity na podporu dňa Zeme. Najskôr pre žiakov prímy až kvarty A pripravili vzdelávací program, ktorého súčasťou boli rôzne hry. Napr. interaktívny kvíz, súťaž v najrýchlejšom reparovaní vecí alebo vyriešenie pracovného listu, ktorý obsahoval rôzne teoretické aj praktické úlohy. Pre žiakov pripravili aj strom v životnej veľkosti, kde jeho listy tvorili nápady žiakov, ako zlepšiť podmienky pre život. Je vystavený na druhom poschodí a bude spomienkou na túto aktivitu pre žiakov.

Den zeme 1

Následne sa presunuli na školský dvor, kde zbierali odpadky, zametali, čistili okolie školy. Na zlomok sekundy sa z nich stali oduševnení robotníci. Obliekli si pracovné monterky, outfit doplnili rukavicami a s radosťou sa vrhli na metly, hrable, fúriky.

Okolie školy rozkvitlo a žiaci, ale aj učitelia sa tomu potešili. Okrem dobrých skutkov, zažila trieda veľa zážitkov, ktoré prispeli k upevneniu ich kolektívu.

Žiaci prišli aj s nápadom, ako využiť krásny areál, ktorý nemá každá škola. Na stromy by sme v časom horizonte mohli pripevniť siete, ktoré v peknom počasí by mohli poslúžiť na relaxáciu počas prestávky. Rovnako majestátnosť stromov by chceli využiť na vytvorenie vtáčích búdok, čo by bolo naozaj spojenie krásneho s užitočným.

Deň Zeme 3

Deň Zeme nemusí byť len v apríli. O naše okolie je potrebné sa neustále starať a výsledok sa určite dostaví.

Chcem sa poďakovať žiakom sexty A za výbornú prácu, učiteľom, ktorí s nimi trávili čas a rovnako aj pani riaditeľke Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá túto akciu podporila a je vždy naklonená žiackym nápadom a aktivitám.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.