Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 a v tomto školskom roku budeme oslavovať 200. výročie jeho narodenia. Exkurzie zo slovenského jazyka a literatúry sú preto tematický zamerané na poznávanie jeho života a tvorby. 21. októbra 2016 takéto poznávanie absolvovala I. C a Sexta A.

J. M. Hurban sa narodil v rodine evanjelického farára v Beckove. Spoznali sme malebné prostredie, v ktorom prežil detstvo a aj napriek daždivému počasiu sa nám podarilo urobiť niekoľko zaujímavých fotografií. V rokoch 1830 až 1940 študoval na evanjelickom gymnáziu v Bratislave, kde sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom a na Devíne prijal meno Miloslav. Navštívili sme aj tieto miesta a veľký dojem na nás urobila história hradu Devín zásluhou odborného a citlivého výkladu lektorky.

Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana

Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana

Exkurzia bola spojená s návštevou SND, kde sme si pozreli inscenáciu Bál na motívy niekoľkých poviedok B. S. Timravy. Bola to dokonalá ukážka kvalitných hereckých výkonov, hodnoverné zobrazenie tvorby B. S. Timravy, realistický spoločenský kontext a naozaj silný estetický zážitok.

Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana Po stopách Jozefa Miloslava Hurbana

Môžeme konštatovať, že exkurzia splnila zámer priblížiť žiakom dôležité udalosti zo života Jozefa Miloslava Hurbana a návšteva SND bola len príjemným bonusom.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.