Kto to bol akademik Emil Špaldon?

Akademik Emil Špaldon patril k najvýznamnejším osobnostiam vedy a uplatňovania jej výsledkov v praxi. Narodil sa v Čadci 12. mája 1918. Dlhé roky pôsobil ako vedúci katedry rastlinnej výroby a tiež ako rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. S jeho menom sú spojené úspechy poľnohospodárstva v druhej polovici minulého storočia, keď sme dosahovali sebestačnosť vo výrobe  základných potravín. Jeho zásluhy boli ocenené udelením najvyšších štátnych vyznamenaní v minulosti i súčasnosti. V roku 2008 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Akademik Špaldon sa vždy hlásil k svojmu rodisku – Čadci. Viac rokov pôsobil ako predseda Spolku kysuckých rodákov v Bratislave, ktorý bol predchodcom dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie. Často navštevoval Kysuce a radil poľnohospodárom ako zvyšovať produkciu potravín aj v našich podmienkach. Jeho život a dielo sú nasledovania hodným príkladom pre nastupujúce mladé generácie Kysučanov.

Na sprítomnenie jeho odkazu ustanovuje Spolok priateľov Čadce Cenu akademika Emila Špaldona. Cena sa udeľuje študentom stredných škôl v Čadci, ktorí dosiahnu najlepšie výsledky v študijných aktivitách v škole i v mimoškolskej záujmovej činnosti.

Pavol Markech - Cena akademika Emila Špaldona

Pavol Markech - Cena akademika Emila Špaldona

Sme nesmierne hrdí na nášho žiaka Pavla Markecha, ktorý navštevuje triedu Kvinta A. A práve on si toto krásne ocenenie prevzal 22.11.2022 z rúk predsedníčky Spolku priateľov Čadce Mgr. Marty Buchcárovej. Pri oceňovaní ho sprevádzali jeho najbližší, rovnako i spolužiaci a pani zástupkyňa Mgr. Jana Nečedová.

Ocenenie akademika Emila Špaldona si určite zaslúžil, pretože dosiahol mnohé úspechy nielen na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Srdečne mu gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.