• Kritériá prijímacích skúšok v roku 2018 - osemročné štúdium

  Pozor - informácie uvedené na týchto stránkach sú z minulého školského roku (2017/2018) - aktualizované informácie budú zverejnené, akonáhle budú stanovené príslušné termíny a podmienky prijímacích skúšok.

  Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2018/2019 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  7902 J  gymnázium OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

  Read More

 • Osemročné gymnázium - áno alebo nie?

  Osemročné gymnázium - áno alebo nie? Otázka, ktorá v dnešnej spoločnosti neustále rezonuje. Zaznievajú rôzne reakcie, ako pozitívne i negatívne. Prečo je tomu tak? Často negatívne odpovedajú najmä tí, ktorí o problematike majú veľmi málo skúsenosti a ich odpoveď ide s davom. Mnohí majú však pozitívne skúsenosti so štúdiom na osemročnom gymnáziu a preto je potrebné sa s nimi podeliť.

  Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci popri 4-ročnej forme, bilingválnej forme štúdia, ponúka aj 8-ročnú formu štúdia. O úspechoch tejto formy štúdia svedčí to, že brány školy prešli už 25 rok malí primáni a odišli veľkí oktaváni. Je to úžasné číslo, ktoré je dôkazom poctivej práce, skvelých výsledkov...

  Ako vnímajú štúdium žiaci na osemročnom gymnáziu? Ich odpovede sú veľmi úprimne a myslím si, že nech by sa pýtal akýkoľvek učiteľ, spolužiak z inej školy, predavač, lekár, šofér autobusu a pod., ich odpovede by boli stále rovnaké.  Z množstva reakcii vyberáme tieto:

  Read More

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.