Ukážky testov s kľúčmi

Týkajú sa predmetov

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • cudzie jazyky,
  • matematika

a nájdete ich na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Nezabudnite si vybrať školský rok, z ktorého sú testy (voľba v hornej časti stránky).

Katalóg cieľových požiadaviek z maturitných predmetov

Obsahuje presnú špecifikáciu nárokov na vedomosti a zručnosti, ako aj podmienok výpočtu výslednej známky a úľav pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Katalóg nájdete na stránkach Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM).

Legislatíva

Priebeh a podmienky vykonania maturitnej skúšky určujú

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.