Dňa 07.11.2023 sa Dom kultúry v Čadci stal opäť miestom, kde sa stretlo množstvo ľudí. Dôvodom bolo konanie burzy práce a informácii. Uskutočnil sa už jej 21. ročník.

V čase pandémie toto podujatie dostalo nečakanú stopku. O to viac sa tešíme, že sa mohli stretnúť žiaci končiacich ročníkov základných škôl s vystavovateľmi z radov stredoškolského vzdelávania. Okrem stredných škôl boli prítomní aj  zamestnávatelia.

V úvode vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára v Čadci. Medzi účinkujúcimi boli aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana. Ich hra na husle, bola fenomenálna a všetci sme počúvali so zatajeným dychom, čo dokážu vytvoriť umelci. Po úvodných prejavoch sa slávnostne otvorila burza práce a informácii.

Burza práce a informácií 2023

Aj Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci malo svoje zastúpenie. Úlohy sa zhostili pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, Mgr. Gabriela Chalupková a žiačky z II. D a II. F triedy.

Burza práce a informácií 2023

Záujem bol veľký a postupne nesmelé otázky prerástli do priateľského rozhovoru. Žiakov zaujímali priestory školy, ktoré aj z materiálov zhodnotili ako veľmi pekné. Z množstva otázok vyberáme: „Akí sú učitelia? Je ten predmet ťažký? Aké cudzie jazyky môžem študovať? Je jedlo v školskej kuchyni chutné? Koľko máte telocviční? Aké krúžky môžem navštevovať?“  Vieme, že výber strednej školy je veľmi dôležitý a preto oceňujeme aj dôkladnú prípravu žiakov.

Zaujímavosťou bolo, že na burzu nás prišiel podporiť aj náš bývalý žiak Daniel Jašurek, ktorý je úspešným pilotom a aj prítomným záujemcom zdôraznil, ako dobre sa na našej škole pripravil na vysokoškolské štúdium.

Mnohých sme sa snažili povzbudiť, motivovať, aby sa rozhodli správne. Veríme, že sme sa im aspoň čiastočne pomohli zorientovať v spleti informácii. Spoločne budeme spomínať na tento náročný, ale aj príjemný deň.

Mgr. Gabriela Chalupková
výchovný poradca

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.