Prepojiť minulosť s prítomnosťou bola veľká výzva, ktorej sa chopili žiaci kvarty A. Pre nových žiakov primánov, našich najmenších na škole, pripravili imatrikulácie.

Táto významná udalosť na začiatku pobytu na našej škole sa udiala 10.11.2023. Žiaci sa rozdelili do piatich skupín a spolu s ich staršími vedúcimi z kvarty A absolvovali zaujímavé aktivity.

V jednej tancovali, spievali a to na piesne známe i menej známe. Hlasivky dostali zabrať, ale sila ich hlasov bola neskutočná. Určite si to všimla aj ich triedna učiteľka, ktorá ich učí hudobnú výchovu.

IM 13

Vedomostný kvíz overil ich vedomosti z matematiky, dejepisu, slovenčiny, geografie a iných oblastí bežného života. Na prvý pohľad sa zdalo, že je to jednoduché, keďže mohli všetci spolupracovať. Zistili však, že niektoré úlohy sú náročné, ale človek sa vždy niečo nové učí.

Pohybový talent a ladné kroky už ukázali, ale čakali ich aj ping-pongové výzvy, udržať sa na balančnej podložke, podliezť cez švihadlo. Počas aktivity sa smiali, povzbudzovali a užívali prítomný okamih.

Escape room – táto aktivita sa tešila veľkej obľube, kde žiaci v úplnej tme hľadali indície a museli vyriešiť tajné šifry, ktoré boli potrebné na ich prepustenie k ďalšej aktivite.

Imatrikulácie 2023

Nakresli, opíš slovne, ukáž pantomímou bola ďalšia aktivita, kde žiaci ukázali tímovú spoluprácu, ale mnohí aj herecký či umelecký talent.

Po absolvovaní týchto aktivít ich čakala posledná úloha a to gymnaziálna jazda cez aulu školy. Obliekli si krásne gymnaziálne tričká a nasadli na provizórny gymnaziálny koč a cválali aulou, kde ich prijal náš kráľ Vorečica XVII. Ten ich pasoval do primánskeho stavu. Následne im pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková odovzdala diplom, ako pamiatku na tento zaujímavý deň. Je to veľmi milé, pretože každému dieťaťu sa osobitne prihovorila a pre nich to bolo vzácne.

V závere bola slávnostne korunovaná aj triedna učiteľka Mgr. Miroslava Pišteková, ktorá žiakov bude sprevádzať v ďalšom štúdiu.

Skvelá atmosféra, neopakovateľné zážitky, smiech, radosť, pohoda, pokoj sa šírili aulou školy. Výnimočným momentom bolo to, že tento deň si užili aj žiaci kvarty A a prímy A. Nebolo  medzi nimi cítiť napätie rivalitu, ale kamarátstvo. Bol to veľmi silný a emotívny jav.
Veríme, že žiaci zažijú veľa podobných aktivít, ktoré im vyčaria úsmev na tvári.

 

Mgr. Gabriela Chalupková,
triedna učiteľka kvarty A

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.