Naša škola má krásnych 70 rokov!
Sme cvičnou školou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity
Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Konferenčná miestnosť
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy

Dôležité oznamy

Platba za stravné na február 2019

Jedáleň

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí...  

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyk…

Krátke oznamy

Prihlášky všetkých kategórií zasielajte na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu - zaslať ich musíte najneskôr do 29. 01. 2019 (vrátane). Prihlášky MUSIA byť opečiatkované a riadne podpísané! Bližšie informácie a organizačné pokyny v priebehu...  

Internát - dôležité upozornenie

Aktuálne oznamy internátu

Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2018 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2019 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za...  

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...  

Všetky dôležité oznamy

Viete aký je rozdiel medzi orlom, sokolom a sovou? Prečo tá sova loví práve večer? Aká krásna je plamienka? My už áno! Vďaka krásnemu výukovému programu spoločnosti Zayferus z Českej republiky sme mali možnosť na vlastné oči vidieť viac ako 30 dravcov, ktorých domov vo voľnej prírode je Európa, Amerika či Ázia.

Vďaka výkladu, ktorý bol vtipný a mierne česko-slovenský vieme že orol je veľký a pomalší, ale nesmierne silný a na druhej strane taký sokol je super rýchly a tá sova je príliš „cool“ na to, aby lovila cez deň a tiež nemá rada konkurenciu!

Zayferus 2018 12

A neuveríte existuje taký dravec, ktorý prišiel na to, že mu stačí počkať čo ulovia ostatní a len šikovne pribehnúť a večeru si jednoducho uchmatnúť – volá sa karančo pásikavý.

Zayferus 2018 42

A tá dôvera, ktorú majú sokoliari v to, že sa im po ukážke letu a lovu dravce vrátia! Našťastie tie, ktoré leteli ponad naše hlavy sa úspešne vrátili. Bodaj by ja nie, veď brašna sokoliara vždy skrýva odmenu za predvedené kúsky.

Zayferus 2018 34

Tip na prázdninový výlet: ak sa budete nudiť zájdite sa na dravce pozrieť do záhrad zámku Lednice.

Michala Patyková, foto Alexander Kubáni

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.