Slovensko-anglická bilingválna sekcia
Budova sekcie, internátu a telocvične
Komplex okolo hlavnej budovy
Hlavná budova, telocvičňa, jedáleň
Hlavná budova školy Hlavná budova školy

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po...

Čítať ďalej...
Budova bilingválnej sekcie
Aula hlavnej budovy (autor: Ing. Gabriel Horos)
Telocvičňa pri hlavnej budove (autor: Ing. Gabriel Horos)
Konferenčná miestnosť
Deň otvorených dverí (autor: Ing. Gabriel Horos)
Sme cvičnou školou Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity

Dôležité oznamy

Stravovanie - oznam na október 2020

Jedáleň

Preplatky, ktoré vzniknú stravníkovi z odhlásenia stravy sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca a prihlasujú sa z nich obedy alebo raňajky v nasledujúcom mesiaci. Stravník, ktorý nechodí na stravu sa musí...  

Oznam pre žiakov bývajúcich v školskom i…

Aktuálne oznamy internátu

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 2. septembra 2020 (t.j. streda) od 07:30 do 10:00 hod. Pri nástupe je potrebné odovzdať:

rozhodnutie o prijatí žiaka do...  

Začiatok práce po dovolenkovom období

Krátke oznamy

Prvé stretnutie, na ktorom budú poskytnuté inštrukcie k príprave nového školského roka 2020/2021, bude 18. augusta 2020 o 8.30 hod. Úvodné všeobecné informácie a pokyny platné pre všetky školy nájdete...  

Stravovanie - oznam na september 2020

Jedáleň

Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Autobusové  karty je potrebné identifikovať v kancelárii školy od...  

Nové kritériá prijímacích skúšok pre ško…

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok 2020/2021 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako i v...  

Aktualizované informácie o prerušení vyu…

Krátke oznamy

Na základe informácií, ktoré po rokovaní vlády SR uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznamujeme žiakom, uchádzačom o štúdium a rodičom:

Školské vyučovanie je naďalej prerušené -...  

EduPage pre Vás

Krátke oznamy

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie...  

Všetky dôležité oznamy

Viete aký je rozdiel medzi orlom, sokolom a sovou? Prečo tá sova loví práve večer? Aká krásna je plamienka? My už áno! Vďaka krásnemu výukovému programu spoločnosti Zayferus z Českej republiky sme mali možnosť na vlastné oči vidieť viac ako 30 dravcov, ktorých domov vo voľnej prírode je Európa, Amerika či Ázia.

Vďaka výkladu, ktorý bol vtipný a mierne česko-slovenský vieme že orol je veľký a pomalší, ale nesmierne silný a na druhej strane taký sokol je super rýchly a tá sova je príliš „cool“ na to, aby lovila cez deň a tiež nemá rada konkurenciu!

Zayferus 2018 12

A neuveríte existuje taký dravec, ktorý prišiel na to, že mu stačí počkať čo ulovia ostatní a len šikovne pribehnúť a večeru si jednoducho uchmatnúť – volá sa karančo pásikavý.

Zayferus 2018 42

A tá dôvera, ktorú majú sokoliari v to, že sa im po ukážke letu a lovu dravce vrátia! Našťastie tie, ktoré leteli ponad naše hlavy sa úspešne vrátili. Bodaj by ja nie, veď brašna sokoliara vždy skrýva odmenu za predvedené kúsky.

Zayferus 2018 34

Tip na prázdninový výlet: ak sa budete nudiť zájdite sa na dravce pozrieť do záhrad zámku Lednice.

Michala Patyková, foto Alexander Kubáni

Moodle

Elearningový systém

EduPage

Známky, dochádzka, správy pre rodičov

2% pre školu

Prispejte na rozvoj našej školy!

Rozvrh

Rozvrhy tried

Stará stránka

Ak chcete navštíviť staršiu verziu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.