(Aktualizovaný zoznam účastníkov) Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina, pozývame víťazov okresných kôl všetkých kategórií na krajské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 12. februára 2020 (streda) o 9.30 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Prezentácia účastníkov a členov odborných komisií bude v čase od 8.50 - 9.20 hod.

Predpokladaný záver súťaže 14:00 - 14:30

Súťažiaci si donesú prezuvky alebo návleky.

Doprava bude zabezpečená 2 zbernými autobusmi (značenie OAJ Čadca):

Autobus č. 1

Mesto

Zastávka

Čas odchodu

Poznámka

Liptovský Hrádok

autobusové nástupište

6:00 hod.

 

Liptovský Mikuláš

autobusové nástupište

6.15 hod.

 

Ružomberok

autobusové nástupište

6:45 hod.

 

Vrútky

autobusové nástupište

7:25 hod.

(nastupuje Martin a Turčianske Teplice)

Autobus č. 2

Mesto

Zastávka

Čas odchodu

Námestovo

parkovisko oproti autobusovému nástupišťu

6:00 hod.

Trstená

autobusové nástupište

6:20 hod.

Tvrdošín

autobusová zástavka Medvedzie

6:30 hod.

Dolný Kubín

pred Okresným úradom

7:15 hod.

Žilina

aut. nástupište (10 m od zastávky MHD)

8:15 hod.

Kysucké Nové Mesto

aut. zastávka Radoľa - hlavná cesta

8:30

Pedagogický dozor zabezpečuje vysielajúca organizácia - konkrétna škola.

Občerstvenie bude zabezpečené formou obeda pre súťažiacich, členov komisií a pedagogický dozor.

V prípade otázok nás kontaktujte na: patykova.michala

Zoznam súťažiacich

1A

MENO a PRIEZVISKO

Škola

1

Markéta Ondrúšková

ZŠ A. Komenského Čadca

2

Kvetoslava Leginusová

ZŠ s MŠ v Zuberci

3

Jasmína Trková

ZŠ s MŠ Breza

4

Richard Prokša

ZŠ s MŠ Hurbanová, Martin

5

Natália Chomisteková

ZŠ Slovenské Pravno

6

Nina Lakoštíková

Gymnázium v Ružomberku

7

Viktória Ďurošková

ZŠ Martinská 20, Žilina

8

Ema Donátová

 ZŠ s MŠ Povina

9

Eva Mária Micheľová

Cirkevná spojená škola, DK

10

Michal Matúš

ZŠ Velké Rovné

11

Zuzana Gešková

Gymnázium M.M. Hodžu

1B

MENO a PRIEZVISKO

škola

1

Ondrej Grigeľ

ZŠ Slnečná, Námestovo

2

Šimon Kudlák

SZŠ T. Zanovita, Martin

3

Peter Galvánek

ZŠ Dolinský potok, KNM

4

Silvia Zelinková

ZŠ Lichardová 24, Žilina

5

Veronika Mikulová

ZŠ Janka Kráľa, LM

6

Jana Némethová

ZŠ s MŠ Kotešová

7

Sofia Hrivnáková

Spoj.škola-Gymnázium M. Galandu, TT

8

Matej Blahút

ZŠ s MŠ Lisková

9

Alica Hrancová

ZŠ Podvysoká

10

Laura Števonková

Gymnázium P.O.Hviezdoslava, DK

11

Anna Kozoňová

Gymnázium Trstená

1C

MENO a PRIEZVISKO

škola

1

Kristína Kotuľová

Sukromné biling. gymnázium RK

2

Linda Lacová

ZŠ Miloša Janošku, LM

3

Alžbeta Kováčová

EZŠ Biskuba Jura Janošku, LM

4

Freya Ingunn Brown

ZŠ Hradná, Lipt. Hrádok

5

Sabína Lauková

ZŠ Sv. Vincenta, RK

6

Lukáš Dršman

ESŠ Evan. bil. gymnázium J. Tranovského, LM

7

Artur Antol

Súkromná ZŠ Oravská cesta, ZA

8

Desiree Julia Ault

ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok

9

Kevin Remeník

ZŠ SNP, Sučany

10

Nina Claire Štaffenová

ESŠ, Martin

11

Alex Paul Štefan Bracke

ZŠ F. Hrušovského, Klaštor p. Znievom

12

Christián Kukučka

ZŠ M.R. Martákovej, LM

13

Matúš Hajduk

ZŠ Podvysoká

14

Adam Vladimír Novák

ZŠ Korňa

2A

MENO a PRIEZVISKO

škola

 

1

Adriána Gemeľová

Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo

 

2

Dominika Hatiarová

Gymnázium Lipt. Hrádok

 

3

Tatiana Kolenová

GJMH, Čadca

 

4

Tomáš Lakoštík

Gymnázium v Ružomverku

 

5

Paulína Tomečková

Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

6

Matúš Maca

Gymnázium KNM

 

7

Adela Lešková

Spoj.škola-Gymnázium M. Galandu, TT

 

8

Matej Spišák

Gymnázium P.O.Hviezdoslava, DK

 

9

Alena Hladká

Gymnázium Tvrdošín

 

10

Timea Kleimannová

Hotelová akadémia, ZA

 
         

2B

MENO a PRIEZVISKO

škola

1

Kristína Lipiaková

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

2

Tomáš Kmeť

Gymnázium Lipt. Hrádok

3

Mário Podolan

Gymnázium Bytča

4

Ema Barbora Semanová

Gymnázium sv. Andreja, RK

5

Zuzana Ľudviková

Gymnázium J. Lettricha, Martin

6

Klára Marcová

Gymnázium M. Hattalu, Trstená

7

Jozef Sebastián Kollarčík

Gymnázium KNM

8

Maroš Synák

Gymnázium Veľká Okružná, Žilina

9

Natália Namislovská

Obchodná Akadémia, DK

10

Simona Bilská

Gymnázium  Turzovka

2C1

MENO a PRIEZVISKO

škola

1

Saskia Sémanová

Gymnázium V.P.Totha, Martin

2

Viktória Husarčíková

ESŠ-Bil. Evanj.gym J. Tranovskeho, LM

3

Štefan Grib

Bilingválne gymnázium RK

4

Adela Tiseková

Gymnázium sv. Františka, ZA

5

Viktória Orješková

Gymnázium Hlinská, ZA

6

Patrik Šimurka

Bilingvalne gymnazium M. Hodžu

7

Jakub Frnka

Obchodná akadémia, Martin

8

Simona Jonisová

Evanjelické gymnázium, martin

9

Adriána Jedináková

OA DMJ, Čadca

10

Zuzana Žemličková

Súkr. spoj. škola EDUCO, Námestovo

11

Martina Sartorisova

OA Veľká okružná, Žilina

12

Matej Šplhák

GJMH, Čadca

13

Tomáš Matis

Gymnázium P.O.Hviezdoslava, DK

2C2

MENO a PRIEZVISKO

škola

1

Peter Dravecký

Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

2

Eva Janíková

GJMH Čadca

3

Alexander Hugo Brown

SOŠE, Lipt. Hrádok

4

Vanessa Daniela Gregorec

Gym. M.Hattalu, Trstená

5

Thomas Philip Heyes

Gym. Frantiska z Asssisi, ZA

6

Lukas James Merchant

Bililingválne gymnázium M. Hodžu

7

Marian Kulizák

Škola umeleckého priemyslu RK

2D

MENO a PRIEZVISKO

škola

1

Filip Rác

SOŠ dopravná, Martin-Priekopa

2

Matúš Majhút

SOŠ PaS Námestovo

3

Natália Pinterová

SOŠ pedagogická, TT

4

Alžbeta Štetiarová

Sukr. škola umeleckého priemyslu, ZA

5

Patrik Balvan

SPŠ inf. technológií, KNM

6

Matúš Antol

SOŠE, Lipt. Hrádok

7

Leo Dedinský

Spojená škola Tvrdošín

8

Elena Trubeková

Stredná zdravotná škola, DK

9

Lucia Lehotska

Škola umeleckého priemyslu, RK

10

Miriam Holúbková

SOŠ pedagogická, Čadca

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.