Na nedeľnej tlačovej besede ohlásil minister školstva Branislav Gröhling zmeny, ktoré sa týkajú fungovania základných a stredných škôl. Podľa poskytnutých informácií:

  • stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020, a to až do odvolania,
  • nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole (t.j. Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta), budú fungovať v normálnom režime (prezenčnej výučbe) s povinným nosením rúšok.

Doplnené: riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková udeľuje riaditeľské voľno žiakom Prímy A, Sekundy A, Tercie A a Kvarty A na pondelok 12.10. 2020 z organizačno-prevádzkových dôvodov, ako i pre potreby zosúladenia prezenčnej a dištančnej formy výučby všetkých foriem štúdia (osemročná, štvorročná a päťročná bilingválna).

Triedy Príma A, Sekunda A a Tercia A pokračujú od 13.10. 2020 v prezenčnej forme vyučovania. Trieda Kvarta A sa k nim pripojí akonáhle budú známe výsledky testu žiaka s podozrením na COVID-19 v súlade s usmernením RÚVZ Čadca.

Celý text opatrení nájdete na stránke https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/.

Doplnené 2: po 17.00 bolo zverejnené úplné znenie Rozhodnutia č. 2020/17294:1-A1810 (PDF, 463 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.