Budova slovensko-anglickej bilingválnej sekcie bola slávnostne otvorená 2. septembra 2002. Miesto si v nej našli popri kmeňových triedach aj  učebňa kompletne vybavená na vyučovanie IT, multimediálne jazykové laboratórium, multimediálna učebňa, odborná učebňa biológie a multimediálne biologicko-chemické laboratórium.

 

Budova slovensko-anglickej sekcie
Budova slovensko-anglickej sekcie

Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po komplexnej rekonštrukcii školy v roku 2009 (projekt „Zvýšenie  energetickej efektívnosti stavenými úpravami v hlavnej budove“) má škola novú elektroinštaláciu, kúrenie a rozvody vody, nové toalety a hygienické zariadenia, vymaľované triedy, vymenené okná so žalúziami, novú strechu a zrekonštruovaný vstup do školy. Ešte pred touto rekonštrukciou boli  postupne prerobené tradičné spoločné šatne žiakov na individuálne kabínkové.

Škola má odborné trakty biológie, fyziky a chémie pozostávajúce z moderných (postupne zrekonštruovaných a vybavených novým nábytkom a pomôckami) posluchární, laboratórií.  Disponujeme 4 plne vybavenými učebňami na výučbu IT, multimediálnou učebňou pre všeobecnovzdelávacie predmety, multimediálnou učebňou s tabletami, modernou elektronickou knižnicou a konferenčnou miestnosťou.

V škole je zriadených 7 špecializovaných učební na vyučovanie cudzích jazykov, žiakom slúži žiacka knižnica, v ktorej si môžu požičiavať knihy súvisiace s preberaným učivom na slovenskom jazyku a literatúre.

Hlavná budova
Hlavná budova Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana

Školský internát je situovaný v areáli školy v krásnom prírodnom prostredí nad mestom Čadca, s kapacitu 104 lôžok v bunkovom systéme. Bunku tvoria dve dvojposteľové izby spojené chodbou v ktorej je sociálne zariadenie. Každá izba má svoj hygienický kút  vybavený dvoma umývadlami, sprchou a samostatným WC. Školský internát je ďalej vybavený spoločenskou miestnosťou so satelitným televíznym prijímačom, videoprehrávačom a DVD prehrávačom. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s dvoma umývacími dresmi, s dvoma elektrickými pecami, automatickou práčkou, chladničkou, mikrovlnou rúrou a kanvicami. Na prvom a druhom poschodí internátu sa nachádza kuchynka s chladničkou. V internáte je posilňovňa,(pingpongový stôl) klubovňa, pripojenie na internet. Súčasťou internátu je telocvičňa, školská jedáleň a SABS. Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme počítače, odbornú literatúru, časopisy, hudobné nástroje a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

 

Súčasťou školského komplexu sú 2 športové haly a 1 gymnastická telocvičňa. V hlavnej budove školy je zriadené pohybové štúdio pre dievčatá a posilňovňa pre chlapcov.

Telocvičňa - hlavná budova
Telocvičňa - hlavná budova
Telocvičňa - bilingválna sekcia
Telocvičňa - bilingválna sekcia
Telocvičňa

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.