Vo štvrtok (26.11.2016) sme si užili čerstvý vzduch a otestovali svoju kondíciu na účelových cvičeniach pre prvákov, druhákov a Prímu až Sextu. Na pripomenutie mrknite na pár fotografií.

 

November je v mysliach nás mnohých spojený s viacerými udalosťami, jednou z nich je aj 17. november. Tento deň je naším štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Spomínajú nielen starší, ale i mladší, ktorí sa chcú dozvedieť, čo sa v tento deň skončilo a čo nové sa začalo...

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si pripomenuli 16. 11. 2016 tento významný deň v našej histórii. Počas vyučovania sa venovali projektovej tvorbe, kde hlavnou úlohou bolo vizuálne stvárnenie udalosti 17. novembra a nasledujúcich dní. Okrem tvorby projektov sa venovali aj ďalším aktivitám, ktoré spoločne dotvárali mozaiku dňa študentov. Keďže hlavným mottom dňa bolo: Deň študentov hrou, žiaci si v tento deň priniesli do školy rôzne spoločenské hry, prostredníctvom ktorých sa nielen zabavili, ale upevnili triedne kolektívy.

Žakovce, malebná dedinka na východe Slovenska, obklopená krásnymi tatranskými končiarmi. Na tomto mieste sa stretli mnohí ľudia, ktorí stratili zmysel život a ocitli sa na okraji spoločnosti. Aj keď si povedali, že už nič nebude také ako bolo a nedá sa im pomôcť... Napriek beznádeji, je tu nádej, ktorú poskytuje rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa. Vďaka pomoci sa mu podarilo v roku 1990 založil Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý poskytuje pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.

Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. marca 1817 a v tomto školskom roku budeme oslavovať 200. výročie jeho narodenia. Exkurzie zo slovenského jazyka a literatúry sú preto tematický zamerané na poznávanie jeho života a tvorby. 21. októbra 2016 takéto poznávanie absolvovala I. C a Sexta A.

Záložka má niekoľko príbehov. Príbeh tvorcu, príbeh tvorivého procesu, príbeh prijímateľa, aj príbeh knihy. Záložky žiakov 1. ročníka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana z Čadce boli určené pre žiakov Gymnázia v Želiezovciach. Boli robené s láskou pre všetkých, ktorí pocit lásky poznajú a ktorí pocit lásky a radosti vedia rozdávať.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.