Aerobik patrí k jedným z najobľúbenejších športov medzi mladými, ale aj staršími, resp. mladými duchom. Poskytuje priestor pre zábavu, relax a celkové športové vyžitie.
Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa na hodinách telesnej výchovy venuje pozornosť aj tomuto športu. Niektoré žiačky toto cvičenie úplne pohltilo a venujú sa mu aj vo voľnom čase.

Dôkazom toho je i účasť na rôznych športových súťažiach. Prvý veľký úspech zaznamenali naše žiačky 30. 11. 2016, kedy sa zúčastnili na Krajskom kole aerobiku v Ružomberku. Súťaže sa zúčastnilo 7 dievčat z našej školy a z toho 4 dievčatá postúpili na celoslovenské kolo, dokonca žiačka Aneta Šteinigerová zo IV. G sa umiestnila na 1. mieste.

Osobnosť žiaka sa rozvíja najmä samostatnou prácou, ktorá je založená na tvorivosti, usilovnosti... Jedným zo spôsobov ako napredovať, je aj súťaž pre žiakov všetkých stredných škôl, ktorú poznáme aj pod názvom: Stredoškolská odborná činnosť. Tento rok sa do nej mohli zapojiť žiaci i učitelia a to po 38 krát. Mnohé súťaže majú krátke trvanie, ale práve dobrý nápad a ušľachtilá myšlienka udržujú SOČ  neustále v dobrej kondícii.

V tomto školskom roku sme sa prvýkrát aktívne zapojili do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Okresné kolo v kategórii C absolvoval Ivan Húževka z tercie A

Krajské kolo v kategórii A sa uskutočnilo 26. januára 2016 v Žiline.

Streda 27. januára - deň ako každý iný. Pre 32 žiakov našej školy však priniesol neobyčajný náboj v podobe účasti na celoštátnej súťaži Angličtinár roka 2016, ktorú organizuje agentúra Injoy, ktorá sa špecializuje na študijné pobyty v zahraničí. Po prvýkrát však mala súťaž aj medzinárodný charakter, keďže sa do nej zapojili aj žiaci zo zahraničných škôl (okrem anglicky hovoriacich krajín).

Naši žiaci obstáli výborne - Klára Byrtusová zo IV. G slovensko-anglickej bilingválnej sekcie skončila na 5. mieste v rámci Slovenska a 25. v Európskej únii. Aj ďalší skvele obstáli a postarali sa o 5. miesto v rámci Slovenska a 26. miesto v rámci EU.

Výsledky našich žiakov si môžete pozrieť na http://injoy.sk/anglictinar-roka-2016-vysledky/?skola=2080, celkové výsledky na http://ar.injoy.sk/vysledky.php.

Kysucký mikrofón je súťaž mladých moderátorov, ktorú každoročne organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 14. októbra 2016 v Dome kultúry.

Našu školu reprezentovali: Laura Mačejková I. D, Anežka Kadášová III. C s respondentkou Dominikou Rovňanovou III. E, Martin Zaťovič s respondentom Petrom Privarom III. G a Roman Malich so Sabínou Gulčíkovou tiež z III. G. Všetci sa zodpovedne pripravili a odhalili svoje moderátorské schopnosti s odborným usmernením Mgr. Evy Kubalovej.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.