V dňoch 15. a 18. júna 2020 (pondelok, štvrtok) z dôvodu konania prijímacích skúšok úradné hodiny pre žiakov, učiteľov a ostatnú verejnosť sú zrušené.

Mgr. Ingrid Mikovčáková,
riaditeľka školy

V mene nás všetkých chceme vyjadriť hlboký zármutok nad tragickými udalosťami, ktoré sa stali v Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Slová obdivu pretkané smútkom patria Mgr. Jaroslavovi Budzovi, ktorý obetoval svoj život pri ochrane žiakov a kolegov. Jeho rodine a blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť.

CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Public domain

Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oznamuje žiakom a ich rodičom, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlásenie krízového štábu mesta Čadca o prerušení vyučovania vo všetkých školách a školských zariadenia ich pôsobnosti, udeľuje riaditeľské voľno od 12.-13. marca 2020 (štvrtok a piatok) z dôvodu prevencie šírenia vírusov.

Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 16. marca 2020. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Milí rodičia a študenti, v zmysle vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa i na našej škole od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie (do 30.júna 2020). Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

Organizácia vyučovania v období od 22. 06. 2020 do 30. 06. 2020:

  1. Žiaci majú povolený vstup do školy od 07.15 hod.
  2. Školské vyučovanie začína o 08.00 hod.
  3. Každý pracovný deň od 22. 06. 2020 sa bude vyučovať 5 hodín, z toho prvé 4 hodiny budú podľa aktuálne platného rozvrhu a 5. hodina bude triednická.
  4. Prihlásenie na stravovanie: žiakov bude včas správou na Edupage informovať o postupe pani Gužiková.
  5. Školský internát zostáva zatvorený.
  6. Žiaci sa po 13.30 hod. nesmú zdržiavať v priestoroch školy (dezinfekcia priestorov školy).

O ďalších podrobnostiach budete včas informovaní prostredníctvom triednych učiteľov jednotlivých tried.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť,
koordinátorka MS a T-9,  administrátorka elektronickej triednej knihy

(Aktualizovaný zoznam účastníkov) Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina, pozývame víťazov okresných kôl všetkých kategórií na krajské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 12. februára 2020 (streda) o 9.30 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Prezentácia účastníkov a členov odborných komisií bude v čase od 8.50 - 9.20 hod.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.