PF 2024

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 4. septembra 2023 (t.j. pondelok) od 07:00 do 10:00 hod.

Príchod žiakov do školského internátu je organizovaný nasledovne:

 • 1.ročník – nástup do ŠI  v čase od 07:00 do 08:00 hod.
 • 2., 3., 4., 5., ročník – nástup do ŠI v čase od 08:00 do 09:30 hod.
 • cudzí žiaci – nástup do ŠI v čase od 09:30 do 10:00 hod.

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 5. septembra 2022 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Príchod žiakov do školského internátu je organizovaný nasledovne:

 • 1.ročník – nástup do ŠI  v čase od 07:30 do 08:30 hod.
 • 2., 3., 4., 5., ročník – nástup do ŠI v čase od 08:30 do 09:30 hod.
 • cudzí žiaci – nástup do ŠI v čase od 09:30 do 10:00 hod.

PF 2023

Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2021 (t.j. štvrtok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

 1. rozhodnutie o prijatí žiaka na školský internát;
 2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť;
 3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia;
 4. fotografia 1ks (4 x 4 – len žiaci prvých ročníkov);
 5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky), inak nebude v ten deň ubytovaný;
 6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca;
 7. prihlášku na stravovanie s pokynmi, riadne podpísanú.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.